Střední odborné učiliště gastronomie, 108 00 Praha 10, U Krbu 45/521
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 27. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kluchová Zina Fr Wg Fr - Bl. Hn - - -
Kotulič Cyril Bd Pr Jv - Jm St. - - -
Šimonová Jindra - - Jm Kl Da - - - -
Tiefenbach Marek Jv
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
P1A
2 AJ S2 C1 supluje Wg (Kch)
P2A
2 IN S2 F7 supluje Pr (Ko.)
C1A
3 IK S2 F8 supluje Jm (Ši)
4 IK S2 F8 supluje Kl (Ši)
5 AJ S2 B4 supluje Da (Ši)
C2A
1 AJ S2 B2 spojí Fr (Kch)
3 AJ S2 B2 spojí Fr (Kch)
C2C
1 EK B6 supluje Bd (Ko.)
Č2A
5 IK S2 F8 supluje Jm (Ko.)
6 IK S2 F8 supluje St. (Ko.)
K3A
5 AJ S1 A6 spojí Bl. (Kch)
S1A
6 AJ S1 C4 supluje Hn (Kch)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou